Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200557873 Риджън Инвест ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул. "България", бл.49Б, вх.В, ет.8, ап.17
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Изграждане на капацитет на ИПА за изследвания, обучение и приложение на иновативни европейски практики в доброто управление BG051PO002-2.2.16-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз