Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176843196 Антична Сердика
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна жк."Бриз-Юг", ул. "Д-р Николай Коларов" №3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Античен културно-комуникационен комплекс "Сердика" BG161PO001-3.1.01-0013-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз