Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име Александър Емилов Ангелов
Седалище
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАТИВНО РЕШЕНИЕ - SMART ENTERPRISE ЗА УПРАВЛЕНИЕ, БЕЗОПАСНОСТ, ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ В ХИМИЧЕСКИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН ПРОЦЕС НА „СТЕАЛИТ” ООД BG161PO003-1.1.07-0483-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз