Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име RU7801064753 СП ЗАО „Изготовление, внедрение, сервиз“
Седалище Държава: РУСИЯ (Russia) гр. Санкт-Петербург, ул. "Железноводская 11, лит. А
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Въвеждане на безцианиден, безотпаден иновативен процес за обогатяване на оловно-цинкови руди, посредством модулна обогатителна инсталация" BG161PO003-1.1.07-0077-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз