Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 203115052 Ет"ДЕВА" - НИКОЛАЙ НЕНОВ-ВАЛЕНТИНА НЕНОВА
Седалище Област: Видин Oбщина: Кула 3800 Кула ул.Възраждане № 50
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Грижи за по-добро бъдеще" BG051PO001-5.2.12-0067-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз