Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 119606924 "Дорис" ООД
Седалище Област: Сливен Oбщина: Сливен 8800 Сливен ул."Лъдженска" бл.1, вх.В, ап.9




Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
"Повишаване качеството на услугите на "ДОРИС" ООД чрез покриване изискванията на стандарт ISO 9001:2008" 04.08.2009 108 200 53 516 54 684 53 516 12,00 Приключен



Организацията не участва в проекти, като партньор.




Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„По следите на миналото за достойно бъдеще” BG051PO001-4.2.03-0029-C0001
“УЧИЛИЩНА ДЪГА” BG051PO001-4.2.03-0359-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз