Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 115292312 "К и М ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ" ООД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив бул. "В. Априлов" 154
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Повишаване конкурентноспособността на ЕТ "СИГРО Т+Т - С. Грозлеков", чрез изграждане на ремонтно механичен цех" BG161PO003-2.1.06-0009-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз