Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 115053497 "Триера" ООД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4004 Пловдив ул. "Бяло море" №2
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Повишаване на конкурентоспособността на „ТРИЕРА” ООД, чрез внедряване на международно признат стандарт ISO 17025:2005 "Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калиброване" 27.04.2012 354 743 266 057 94 176 266 038 18,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Конкурентните предимства на „Апекс - сервиз” ООД BG161PO003-2.1.12-1105-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз