Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175448634 Школснаб 2001 ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1720 Банкя Банкя 1320, ул. Росица 5
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Дом за всеки" BG161PO001-1.2.02-0004-C0001
„Шанс за децата – разкриване на тринадесет „Центрове за настаняване от семеен тип“ за деца и младежи и три „Защитени жилища“ в Столична община“ BG051PO001-5.2.12-0056-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз