Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 110519158 НЕШЕВ ООД
Седалище Област: Ловеч Oбщина: Троян 5600 Троян Област Ловеч, общ. Троян, гр. Троян, п.код 5600, ул. Акад. Ангел Балевски 7
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Актавис пътува BG051PO001-2.2.03-0371-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз