Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201382544 АСА 2000 РЕКЛАМА
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ж.к. Модерно предградие, ул. 3020 №13
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Подкрепа за изграждане, развитие и конкурентноспособност на клъстер „Финансова група СИС“ ООД“ BG161PO003-2.4.02-0060-C0001
Клъстер за развитие на публично-частното партньорство в България – ефективност на решенията BG161PO003-2.4.02-0058-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз