Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 120557335 "МИКОНИ"ООД
Седалище Област: Смолян Oбщина: Смолян 4700 Смолян гр.Смолян, ул."Карлък"3
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Технологична модернизация в „Микони" ООД 05.07.2012 856 022 599 215 265 677 599 215 12,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на транспортните връзки между населените места и повишаване на регионалната конкурентноспособност BG161PO001-2.1.02-0039-C0001
Подкрепа за устойчиво развитие на Община Смолян чрез модернизация на образователни институции и въвеждане на мерки за енергийна ефективност BG161PO001-1.1.01-0071-C0001
„Българското читалище - минало, настояще и бъдеще” BG161PO001-1.1.01-0075-C0001
Подобряване на условията за живот в Дома за стари хора в с. Фатово, домовете за възрастни с психични разстройства в селата Ровино и Петково и в Дневния център за деца и възрастни с увреждания „Звънче”, гр. Смолян BG161PO001-1.1.01-0263-C0001
Внедряване на ISO 9001:2000 в „РУДМЕТАЛ-ТЕХНОМАШ” ООД – гр. Рудозем с цел повишаване конкурентоспособността на фирмата BG161PO003-2.1.03-0070-C0001
Извършване на енергоефективни мероприятия и изпълнение на необходимите СМР на СОУ ”Хр.Ботев” BG161PO001-4.1.01-0074-C0001
Благоустрояване на уличната мрежа, квартална среда и подобряване на условията за обществен отдих в град Смолян BG161PO001-1.4.05-0053-C0001
"Лот 31 Рехабилитация и реконструкция на път ІІ-18 Софийски околовръстен път - Южна дъга от км 41+137,87 до км 44+720 и пътна връзка №2 на пътен възел Младост в участъка от СОП до началото на съществуващия надлез" BG161PO001-2.1.01-0033-C0001
Предотвратяване от наводнения на селата Кукорево и Окоп, община Тунджа BG161PO001-1.4.06-0008-C0001
"Поморие-туристическа атракция - град на солта, древна история и традиции" BG161PO001-3.1.03-0056-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз