Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 101788031 Перун - ВС
Седалище Област: Благоевград Oбщина: Гоце Делчев 2900 Гоце Делчев ул. "Пенчо Славейков" №16
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Ефективност и устойчивост в управлението и изпълнението на общински политики на община Ново село BG051PO002-1.3.07-0131-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз