Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 126659838 Марс 55
Седалище Област: Хасково Oбщина: Хасково 6300 Хасково Област Хасково; Община Хасково; ПК 6300; Населено място гр. Хасково; България 152; Бл. -; Вход -; Ет. 2; Ап. 202;
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"По-конкурентоспособни чрез повишаване на енергийната ефективност" BG161PO003-2.3.02-0404-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз