Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201612778 Резиденция Тера
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1756 София ул. Иван Багрянов № 19
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване на административния капацитет на служителите в Община Павел Баня BG051PO002-2.2.15-0022-C0001
Повишаване професионалния капацитет на служителите от Община Тунджа чрез обучения BG051PO002-2.2.15-0082-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз