Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 202644501 "Ем Енд Есс Проджектс" ООД
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна ул. "Хараламби Ангелов" 27, ет. 3, ап.6
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Иновативно и конкурентоспособно, устойчиво развитие на „Клъстер на здравните региони“ BG161PO003-2.4.02-0075-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз