Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176807289 Консорциум ДЗЗД "НЕТ-ИТАЛФЕР-ИКЮИ"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. "Иван Денкоглу" № 20
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Инструмент за подготовка на железопътни проекти по Трансевропейската транспортна мрежа" BG161PO004-5.0.01-0098-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз