Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 108070012 АКНОД-99 - ДОНКА ЗГУРЕВА
Седалище Област: Кърджали Oбщина: Кърджали 6600 Кърджали Област Кърджали; Община Кърджали; ПК 6600; Населено място гр. Кърджали; Квартал ВЕСЕЛЧАНЕ; ул. ОГОСТА 6;
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на фабрика за производство на дрехи" BG161PO003-2.3.02-0340-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз