Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 103521842 „Девня Травел“ ЕООД
Седалище Област: Варна Oбщина: Девня 9160 Девня п.код 9160, Съединение 78, ет.2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Консултантски клъстер СМАРТ КОНСУЛТИНГ – иновативен модел за устойчив регионален напредък BG161PO003-2.4.01-0035-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз