Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176684527 Консорциум ПЕТРИЧ ПРОЕКТ 2014
Седалище Област: Благоевград Oбщина: Петрич 2850 Петрич Петрич
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„СЪЗДАВАНЕ НА ПРОЕКТНА ГОТОВНОСТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ ПО ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020” BG161PO001-5.3.02-0027-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз