Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 202093051 "Макс нюз груп" ООД
Седалище Област: Враца Oбщина: Враца 3000 Враца гр.Враца, ул."Хр.Ботев" №1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подкрепа за разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Мездра BG161PO001-5.3.03-0013-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз