Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176780792 ДЗЗД "Енерготех"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, р-н. „Лозенец", кв. "Южен парк", ул. "Славище" бл.1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Техническа помощ за развитието на град Кърджали" BG161PO001-5.3.02-0014-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз