Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176792296 ДЗЗД Дунав
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1202 София ул. "Цар Самуил" №108
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Техническа помощ за изграждане на интермодален терминал в Северен централен район на планиране в България-Русе” BG161PO004-3.0.01-0004-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз