Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200374021 "ЕКОЛОГИКА РУСЕ" ЕООД
Седалище Област: Русе Oбщина: Русе 7000 Русе Област: Русе, Община: Русе, гр. Русе-7002, ул. Майор Узунов 8 , ет. 1, ап. 3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Интегриран план за възстановяване и развитие на Община Тутракан BG161PO001-5.3.03-0018-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз