Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176776623 Обединение "УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ ЗА ТУТРАКАН" ДЗЗД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр.София община София р-н "Триадица" п.к.1000 ул."П.Парчевич" № 27
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Интегриран план за възстановяване и развитие на Община Тутракан BG161PO001-5.3.03-0018-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз