Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 202939590 "ЗАМИНВЕСТ" ООД
Седалище Област: Благоевград Oбщина: Банско 2770 Банско Област: Благоевград, Община: Банско, гр. Банско-2770, ул. Св. Димитър Солунски 12
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Интегриран план за възстановяване и развитие на Община Тутракан BG161PO001-5.3.03-0018-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз