Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176788419 ДЗЗД "Интегриран план Девин"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София " гр. София, ж.к. Люлин 3, бл. 387, ап. 48 ЕИК176788419"
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Девин BG161PO001-5.3.03-0023-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз