Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176710096 ДЗЗД Дaкасо Проект
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, бул. Александър Стамболийски №205
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Община Враца – с готовност за изпълнение на проекти през следващия програмен период BG161PO001-5.3.02-0010-C0001
Укрепване капацитета на Община Кюстендил за следващия програмен период 2014-2020 BG161PO001-5.3.02-0012-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз