Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121732517 ХИДРОИЗОМАТ
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр.СОФИЯ жк ДРУЖБА 1ул. ИЛИЯ БЕШКОВ №8
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Енергийно обновяване на българските домове BG161PO001-1.2.01-0001-C0001
"Подобряване на енергийната ефективност на "ДКЦ 1-Велико Търново" ЕООД" BG161PO003-2.3.02-0424-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз