Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 102918862 "Доктор Ветко 1" ООД
Седалище Област: Стара Загора Oбщина: Стара Загора 6000 Стара Загора ул- "Цар Калоян" № 53А, ет. 2, ап. 4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на професионалната компетентност на Общинска администрация – Девин чрез провеждане на специализирани обучения BG051PO002-2.2.15-0091-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз