Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176644012 Консорциум „ССВ-ТСВ 2015“
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр.София,район"Кремиковци"п.к.1853,кв."Челопечене"
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура" BG161PO001-2.2.01-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз