Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176792047 ДЗЗД "Инфраструктурно проектиране"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. "Акад. Борис Стефанов" №20, вх.Б, ет.4, офис 13
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Инструмент за подготовка на железопътни проекти по Трансевропейската транспортна мрежа" BG161PO004-5.0.01-0098-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз