Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200656362 „АС Системи за сигурност“ ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1421 София Лозенец,ул. милевска планина 9, вх. Б, ет. 6
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Подобряване условията на труд в ЕТ "Иван Петков" BG051PO001-2.3.03-0775-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз