Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 110542331 ЕТ„ДИГОЛ“ – Даниела Георгиева – Людмил Георгиев“ – гр. Ловеч
Седалище Област: Ловеч Oбщина: Ловеч 5500 Ловеч бл. 311, вх.В, ап.6
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Нови възможности за деца и младежи с увреждания в община Ловеч чрез предоставяне на социални услуги от резидентен тип BG051PO001-5.2.12-0016-C0001
На път BG051PO001-2.2.03-0375-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз