Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200119330 Авалон Служба по трудова медицина
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна район Приморски, ул.Евлоги Георгиев, бл.22, вх.Г, ап.23
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Помощ в дома – другото семейство“ BG051PO001-5.1.04-0191-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз