Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200902216 "ДОКТОР ПРИНТЕР" ЕООД
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна област ВАРНА, община ВАРНА, гр.ВАРНА, жк Чайка № 149 №149




Организацията не участва в проекти, като бенефициент.




Организацията не участва в проекти, като партньор.




Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Heart Mony система за онлайн мониторинг на сърдечната дейност" BG161PO003-1.1.06-0109-C0001
Заедно BG051PO001-1.1.10-0008-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз