Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130227631 Университетска кооперация "Западни езици" към Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 3, кабинет 230
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване на професионалната компетентност и ефикасното изпълнение на задълженията на служителите в НССЗ BG051PO002-2.2.09-0045-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз