Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име CZ25159992 CZBA S.r.o
Седалище Държава: Чешка република (Czech Republic) Pistinska Ulice 294, C-37802
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в предприятие "СЕЛТ" ООД"" BG161PO003-2.3.02-0400-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз