Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 829070339 Крел ООД
Седалище Област: Сливен Oбщина: Сливен 8800 Сливен ул. Хаджи Димитър № 16
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Мобилност до работното място-ЛЕЯСТОМ ЕООД BG051PO001-2.2.03-0220-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз