Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200022689 "ЕЛТА ТРАВЕЛ" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София район р-н Триадица ул. Йордан Йовков No 18-20, ет. 2, ап. 4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Разработване на приложение за въвеждане и контрол на ключови индикатори (KPI) за следене на експлоатационните параметри на сградите и намаляване на енергийната консумация. BG161PO003-1.1.05-0121-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз