Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201682260 Екодезия ЕООД
Седалище Област: Русе Oбщина: Русе 7000 Русе ул. "Рига" № 22
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Осигуряване на безопасни условия на труд в "Строител" ООД" BG051PO001-2.3.03-0078-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз