Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 115737779 ТЕРМОПУЛС
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив Област Пловдив; Община Пловдив; ПК 4002; Населено място гр. Пловдив; Район р-н Централен; ул. ДНЕПЪР 28;
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Подобряване на енергийната ефективност в Киттнер Анлаген-Унд Машиненбау ЕООД" BG161PO003-2.3.02-0227-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз