Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име UK686384288 Access Consultancy
Седалище Държава: Великобритания (United Kingdom) 4 St Thomas Terrace, Уелс, Самърсет, BA4 2XG, Великобритания
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Телекеър – дистанционна услуга за хора с увреждания BG051PO001-7.0.07-0108-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз