Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201750423 “БИЛДИНГ ПРОТЕКТ ИНЖЕНРИНГ” ЕООД
Седалище Област: Хасково Oбщина: Димитровград 6400 Димитровград УЛ.”ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” № 22, ОФИС 7,
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи в риск „Дъга” Димитровград BG051PO001-5.2.12-0020-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз