Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000673776 Институт за следдипломна квалификация - Отделение при Университета за национално и световно стопанство - гр. София
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1797 София гр. София,бул. "Климент Охридски" № 2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Списък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Повишаване на професионалните компетенции на мениджърите 09.04.2008 7,00 Приключен
"Повишаване на компетенциите и адаптивността на служителите на Антоан Вилл ЕООД" 17.12.2009 12,00 Приключен
"Повишаване квалификацияа и мотивацията на екипа на Европейски център за качество ООД" 26.02.2010 6,00 ПрекратенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Конкурентно производство чрез интегрирана система за управление на ТПСК "Освобождение - 45" BG161PO003-2.1.02-0146-C0001
Подобряване състоянието на басейна на р. Камчия чрез изпълнение на интегриран воден проект на с. Люляково, община Руен, област Бургас BG161PO005-1.0.02-0087-C0001
Община Баните и община Скио внедряват европейски добри практики за повишаване на ЕЕ и използване на ВЕИ BG161PO001-4.2.01-0064-C0001
Усъвършенстване и укрепване на административния капацитет на Българска стопанска камара като национално представителна работодателска организация BG051PO002-2.3.02-0055-C0001
„Извършване на оценки и анализи на административния капацитет на дирекция „Кохезионна политика за околна среда” (управляващия орган на оперативна програма „Околна среда 2007-2013) г. и на дирекция „Вътрешен одит” в Министерство на околната среда и водите, разработване/актуализиране на организационни стратегии на дирекциите, стратегии за развитие на човешките ресурси и специализирани планове за обучения на служителите в дирекциите за периода до 2012 г BG161PO005-4.0.01-0004-C0001
„Костюми по поръчка” – алтернатива на конфекцията BG161PO003-2.1.06-0485-C0001
Подобряване качеството и гарантиране сигурността на продуктите на „Екселпак България” ООД BG161PO003-2.1.08-0277-C0001
Управление на качеството и контрол върху цветовете – предпоставка за успешното развитие на НЕО АРТ ООД BG161PO003-2.1.08-0279-C0001
Качество и контрол върху процесите в Елементи Груп ООД BG161PO003-2.1.08-0292-C0001
Оптимизация на процесите в Атиа Принт ООД – гаранция за успешно развитие и привличане на нови клиенти BG161PO003-2.1.12-0374-C0001
Инвестиция за ефективно и екологично производство в Атиа Принт ООД BG161PO003-2.1.13-0494-C0001
Внедряване на 6-осен декартов робот за заваряване в производството на Кимекс ООД BG161PO003-1.1.07-0551-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз