Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175074364 "КЛИМАЛУКС" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1729 София ж.к. МЛАДОСТ 1, бл.1, вх.1, ет.18, ап.110
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Гарантиране на здравето и безопасността при работа във „ФИЛ-КО” ЕООД" BG051PO001-2.3.03-0448-C0001
ПОВИШАВАНЕ НА ЕНРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА "ФИЛ-КО" ЕООД BG161PO003-2.3.02-0368-C0001
"Инвестиционна подкрепа за внедряване на мерки за енергийна ефективност в "Контролтест" ООД, гр. София" BG161PO003-2.3.02-0487-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз