Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 102830063 „Силует“ ЕООД
Седалище Област: Бургас Oбщина: Бургас 8000 Бургас ул. "Оборище" 109
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„С грижа към хората - Звено за услуги в домашна среда в община Бургас“ BG051PO001-5.1.04-0116-C0001
Повишаване на ефективността на организацията на труда и здравословните и безопасни условия на труд в "МБАЛ-Бургас" АД BG051PO001-2.3.03-0521-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз