Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 202641056 „ЕВРОМОНИТОРИНГ” ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София БЪЛГАРИЯ, област София (столица), община Столична, град София , р-н Оборище Пощенски код: 1000 ТРИАДИЦА № 5, вх. А, ет. 6
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Подобряване на условията на труд в "Агроконсулт" ЕООД" BG051PO001-2.3.03-0170-C0001
"Подобряване условията на труд в "АК МАГНИТ" АД" BG051PO001-2.3.03-0756-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз