Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201402114 Консорциум "Транспорт" ДЗЗД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ж.к. Младост 4, ул. "Александър Малинов" 85, ет. 5
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Проект за интегриран столичен градски транспорт BG161PO001-1.5.02-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз