Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 202985716 Ангелов 2014 ЕООД
Седалище Област: Търговище Oбщина: Търговище 7700 Търговище ул. "Лилия" №4, вх.А, ет.2, ап.3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Нови възможности за повишаване на здравословните безопасни условия на труд в "КЪНЕВИ ГРУП" EOOД" BG051PO001-2.3.03-0064-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз